Proces verbal de preselecție pentru licitația de masă lemnoasă fasonată