Anunț public proiect Modernizare drumuri de interes local in comuna Fântânele