Anunț de participare pentru culte- finanțare nerambursabilă