Lista certificate de urbanism/autorizatii de construire/ demolare eliberate in anul 2019