Cerere tip pt evaluarea și încadrarea copilului cu dizabilități în grad de handicap