Proiect buget 2019

Nr. 815 / 14.02.2019

 

ANUNŢ 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată, se aduce la cunoștință publică următoarele proiecte de acte normative:

1.     Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Fântânele pe anul 2019,

         Potrivit art.7 alin. 2 din Legea nr.52/2003,privind transparența decizională în administrația publică,republicată” Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice”

          În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003, republicată, până la data de  29 februarie 2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, în scris la sediul primăriei din Fântânele, str.Principală, nr. 124, jud. Mureş sau prin poştă electronică la adresa de e-mail: fintinele@cjmures.ro cu privire la actul normativ sau personal la sediul Primăriei, zilnic între orele 8,00-16,00.

Proiectele de acte normative sus amintite,cu documentația de bază,pot fi consultate:

-         pe site Primăriei comunei Fântânele ori la sediul Primăriei comunei Fântânele , Fântânele nr.124

 

                                                               Primar

                                                          Ing.Varga Jozsef